MATERIAŁY

WYSTĄPIENIA

POBIERZ PREZENTACJĘ

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w ramach programu LIFE, Małgorzata Tomaszewska, Wydział ds. Programu LIFE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


POBIERZ PREZENTACJĘ

Edukacja ekologiczna i informacja elementami dofinansowania ze środków norweskich Mechanizmu Finansowego EOG, Magdalena Zaraś, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Klimatu

POBIERZ PREZENTACJĘ

Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z Edukacją Ekologiczną ze środków finansowych WFOŚiGW w Poznaniu - Julia Świokła-Chmielewska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

POBIERZ PREZENTACJĘ

O co wnioskować, by skutecznie edukować? - Małgorzata Masłowska-Bandosz, Dział Edukacji Ekologicznej, ABRYS

TEMATYKA

  • Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w ramach programu LIFE
  • Edukacja ekologiczna i informacja elementami dofinansowania ze środków norweskich Mechanizmu Finansowego EOG
  • Priorytety edukacji wodnej PGW Wody Polskie w praktyce
  • Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną na przykładzie WFOŚIGW w Poznaniu
  • O co wnioskować, by skutecznie edukować?
  • Inwestycja bez edukacji nie ma racji

PROGRAM

09.00 – 10.00 Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne

10.00 – 10.30 Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w ramach programu LIFE, Małgorzata Tomaszewska, Wydział ds. Programu LIFE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

10.30 – 11.00 Edukacja ekologiczna i informacja elementami dofinansowania ze środków norweskich Mechanizmu Finansowego EOG, Magdalena Zaraś, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Klimatu

11.00 – 11.30 Priorytety edukacji wodnej PGW Wody Polskie w praktyce, Sergiusz Kieruzel, Departamentu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

11.30 – 12.00 Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną na przykładzie WFOŚIGW w Poznaniu - Julia Świokła-Chmielewska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

11.30 – 11.45 Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z Edukacją Ekologiczną ze środków finansowych WFOŚiGW w Poznaniu - Julia Świokła-Chmielewska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


11.45 – 12.00 O co wnioskować, by skutecznie edukować? - Małgorzata Masłowska-Bandosz, Dział Edukacji Ekologicznej, ABRYS


12.00 - 12.30 Dyskusja

Dział Edukacji Ekologicznej


Małgosia: tel. 784 001 823, m.maslowska@abrys.pl

Mikołaj: tel. 539549454, m.maternik@abrys.pl

Marta: tel. 660 762 427, m.siatka@abrys.pl

Kinga: tel. 784 001 817, k.potocka@abrys.pl


www.ekoedu.com.pl


Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Kontakt

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807


www.abrys.pl